Parking przy Teatrze im. Juliusza Słowackiego w Krakowie

Zachęcamy do współpracy hotele, organizatorów wycieczek.

Prosimy o kontakt w celu nawiązania współpracy.

Mapy

Kontakt

pl. Św. Ducha 1
31-023 Kraków

Agencja Artystyczna Pro-Arts
Sławomir Prokopik
Osiedle Piastów 31/17
31-624 Kraków
NIP: 678 286 14 97

Tel: 883 999 954
Mail: sprokopik@gmail.com

REGULAMIN PARKINGU DOZOROWANEGO CAŁODOBOWEGO 
przy Teatrze im. Juliusza Słowackiego w Krakowie


1. Osoba wjeżdżająca na parking zobowiązana jest zgłosić samochód (pojazd) pracownikowi parkingu i podporządkować się bezwzględnie jego wskazaniom, co do miejsca postoju.

2. Teren parkingu obejmuje 30 miejsc parkingowych wzdłuż gmachu Teatru.

3. Po zaparkowaniu pojazdu na terenie parkingu użytkownik zobowiązany jest pobrać kwit parkingowy (kartę magnetyczną) u pracownika parkingu. Tenże wydany kwit przez pracownika parkingu (karta magnetyczna) zawiera godzinę wjazdu pojazdu wraz z jego numerem rejestracyjnym. Wyżej wymieniony kwit (karta magnetyczna) stanowi podstawę do rozliczenia się za usługę parkingową.

4. Utrata, zniszczenie bądź nie pobranie owej karty upoważnia parkingowego do pobrania opłaty w wysokości 100 PLN (patrz cennik).

5. Wszystkie ceny związane z korzystaniem z usługi parkingowej zawarte są w cenniku.

6. Za każde rozpoczęte 30 minut pobierana jest opłata w wysokości 5 PLN.

7. Parkujący pojazd powinien wyłączyć silnik pojazdu, zgasić światła, zamknąć szczelnie wszystkie okna, drzwi, szyberdach (jeśli owy istnieje) oraz bagażnik (na kluczyk).

8. Kieruj
ący pojazdem zobowiązany jest do wykonywania poleceń obsługi parkingu 
w zakresie parkowania, ruchu pojazdu, uiszczenia opłat itd.

9. Każdy klient parkujący na terenie rarkingu powinien zapoznać się z niniejszym, 
obowiązującym regulaminem.

10. Skorzystanie z usługi parkingowej równoznaczne iest z akceptacją przez użytkownika zasad przedstawionych w Mniej in regulaminie.

11. Obsługa parkingu dołoży wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo i właściwy nadzór nad powierzonym